TARPAULIN


शेतकऱ्यांसाठी
UV Laminated Tarpaulin

ताडपत्री - तीरपाल

 • टीअर लॉक तंत्रज्ञाने बनलेली
 • 200 GSM
 • 4 लेअर
 • UV ल्यामिनेषण
 • अल्युमिनिअम + रबर हुक होल प्रत्येक 6 फुटावर
 • मेड इन इंडिया


मजबूत ऍल्युमिनिअम हुक

 • टीअर लॉक तंत्रज्ञाने बनलेली
 • 200 GSM
 • 4 लेअर
 • UV ल्यामिनेषण
 • अल्युमिनिअम + रबर हुक होल प्रत्येक 6 फुटावर
 • मेड इन इंडिया

ताडपत्री 30×32

ताडपत्री 20×24

ताडपत्री 18×24

आलेच आहात तर हा व्हिडीओ नक्की बघा

"हि ताडपत्री मी माझ्या निकषानुसार बनवून घेतली आहे, कारण मला शेतीच्या कामासाठी कोणत्या प्रकारची ताडपत्री पाहिजे हे मला चांगले माहिती आहे. "
सचिन इंगोले
Founder - Agri Power

Agri Power Store

Instagram
WhatsApp