चना / हरभरा साठी आता करा हि फवारणी || सोबतच खत व्यवस्थापन